Vaakgestelde vragen over Goed Plan in Lier

Mijn huurwoning staat leeg. Kan ik bij jullie terecht?

Ja, je kan bij ons terecht. Of de huurwoning bewoond is, of niet, maakt niet uit.


Hoelang duurt een huisbezoek?

De duurtijd van het huisbezoek wordt bepaald door de grootte van het pand, de hoeveelheid vaststellingen en gebreken én … jouw vragen. U voorziet best 2 uur tijd om de medewerkers van Goed Plan rond te leiden.


Wat gebeurt er tijdens het huisbezoek?

Tijdens het huisbezoek gebeurt er een rondgang door het pand. De medewerkers brengen samen met jou in kaart welke ingrepen er nodig zijn om aan de minimale woonkwaliteit te voldoen. Ook ingrepen om de woning energiezuiniger te maken worden opgelijst. Je krijgt een volledig overzicht, opgelijst volgens prioriteiten. Welke ingrepen zijn noodzakelijk om wettelijk in orde te zijn voor verhuring? Welke ingrepen zijn optioneel om de woning energiezuiniger te maken en om het nodige wooncomfort te bieden. Je beslist zelf welke optionele ingrepen je realiseert. Of je dat onmiddellijk doet of kiest voor een gefaseerde aanpak. Onze medewerkers nemen foto’s om je nadien een duidelijk en persoonlijk verslag te bieden.


Wat kost goed Plan?

Goed Plan is gratis. IGS Versterkt Wonen in Mechelen, lier en Willebroek, OCMW Lier en SAAMO investeren in dit project omdat zij van Lier een betaalbare en aantrekkelijke woonstad willen maken, met een kwaliteitsvolle en betaalbare private huurmarkt.


Wie komt er op huisbezoek?

Adviseur Architect Emily Haest van SAAMO en een medewerker van de stad.


Wat komt er aan bod in het kennismakingsgesprek?

Tijdens het kennismakingsgesprek bespreken we je situatie: welke vragen heb je? Wat verwacht je van ons? Welke plannen heb je met de woning? Krijg je de puzzel financiëel gelegd? Wat met de woonzekerheid van de huidige huurders? Wat met de huurprijs? Op onze beurt verduidelijken wij ons aanbod. Wat mag je wel en niet verwachten? Hoe gaat het nu verder?


Krijg ik een verslag of planning op papier?

Ja, na het huisbezoek maken de medewerkers van Goed Plan een verslag van het huisbezoek. Dat verslag beschrijft welke werken er nodig zijn om je huurwoning in orde te brengen wat betreft minimale woonkwaliteit en verbeterde energieprestatie. Aan de hand van kleurcodes kan je zien welke werken noodzakelijk / dringend zijn en welke werken optioneel. In principe bevat het verslag geen nieuwe elementen: enkel wat besproken werd tijdens het gesprek, zit vervat in het verslag.

Dit verslag omhelst enkel advies omtrent mogelijke maatregelen ter verbetering van de algemene woonkwaliteit zoals opgenomen in onze opdrachtverklaring. Het rapport is louter informatief van aard en heeft niet de waarde van een officieel erkend verslag. Het zijn geen raadgevingen over architectuur, vormgeving noch advies over stabiliteit.

Bij wijziging aan de buitenzijde of de stabiliteit van uw woning raadpleeg je eerst de gemeente en/of architect over mogelijke vergunningen alvorens de werken te starten.


Krijg ik een raming van de kosten?

Neen. Een raming van de kostprijs van de werken geven we niet. Realistische ramingen kunnen enkel aan de hand van offertes. Met het opvragen van offertes kunnen we je wel helpen.


Over welke werken gaat het?

Goed Plan geeft advies en biedt begeleiding bij werken die de algemene woonkwaliteit en energieprestatie verbeteren. Goed Plan staat voor je klaar met advies bij concrete of praktische vragen over het behalen van de minimale woningkwaliteit, het plaatsen van dakisolatie en nieuwe beglazing, verwarmingstechnieken enzovoort.

Ons advies en onze begeleiding zijn informatief.

Goed Plan vervangt geen architect. We geven daarom geen raadgevingen over architectuur, vormgeving noch advies over stabiliteit. Goed Plan doet evenmin uitspraak over noodzakelijke vergunningen of eventuele studies.


Zorgen jullie voor aannemers?

We kunnen je helpen bij het opvragen en vergelijken van offertes. Maar jij beslist. Wij mogen en kunnen (juridisch) vanuit onze positie geen aannemers aanbevelen.


Volgen jullie de uitvoering van de renovatiewerken op?

Wij blijven beschikbaar voor vragen en ondersteuning maar onze rol is wel gelimiteerd. Als eigenaar ben jij de bouwheer en dus verantwoordelijk.


Wat als ik een architect nodig heb?

Als de werken aan de woning ingrijpend zijn en je hebt een architect nodig, dan dien je die zelf aan te stellen. Van zodra je een bouwaanvraag doet, raden wij je dat ook ten stelligste aan. De medewerkers van Goed Plan hebben een adviserende en ondersteunende taak en kunnen niet aangesteld worden als architect.


Wie is er aansprakelijk?

Goed Plan geeft enkel advies omtrent mogelijke maatregelen ter verbetering van de algemene woonkwaliteit. De begeleiding en het advies zijn louter informatief van aard. Het zijn geen raadgevingen over architectuur, vormgeving noch advies over stabiliteit. Goed Plan doet evenmin uitspraak over noodzakelijke vergunningen of eventuele studies. Voor de eigenaar overgaat tot verbouwingen, moet hij nog de nodige stappen ondernemen, zoals bijvoorbeeld contact met architect, aanvraag vergunningen, eventueel stabiliteitsstudie …


Wat gebeurt er met mijn huurder tijdens de werken?

Dat hangt af van de aard van de werken. Bij voorkeur blijft de huurder tijdens de werken in het pand wonen. In de meeste gevallen lukt dat ook. Indien niet, is een oplossing op maat noodzakelijk, conform de huurwetgeving.


Moet ik een conformiteitsattest aanvragen?

Als je gebruik maakt van Goed Plan, engageer je je automatisch tot het aanvragen van een conformiteitsattest. Dat gebeurt bij het beëindigen van de werken.


Heb ik recht op een premie?

Wij zoeken voor je uit op welke premies je recht hebt. Wanneer je verhuurt aan een beschermde afnemer, geniet je van een extra tegemoetkoming bij een aantal premies. Er zijn geen extra premies omdat je meedoet met Goed Plan.


Hoe is Goed Plan ontstaan?

Goed Plan is mede dankzij de impulssubsidie van Provincie Antwerpen gestart op 1 januari 2016. Met Goed Plan bieden we een ontzorgingstraject aan verhuurders op de private huurmarkt. De bedoeling is dat de verhuurders via een intensieve begeleiding de huurwoning kwalitatief verbeteren (minimale kwaliteit en verbeterde energieprestatie). We richten ons op het laagste segment van de private huurmarkt omdat hier het probleem groot en ernstig is. Ook de meest maatschappelijk kwetsbare gezinnen zijn het vaakst gehuisvest in dit segment van de woningmarkt. Woonzekerheid, toegankelijkheid, betaalbaarheid en woonkwaliteit komen er sterk in het gedrang. Goed Plan speelt in op deze nood en wil met het project werken aan kwaliteitsverbetering en woningbehoud (mogelijks uitbreiding van het aanbod).© SAAMO