Hoe verloopt Goed Plan?

Stap 1

Een persoonlijk gesprek

We ontmoeten elkaar voor een persoonlijk gesprek. Samen zoeken we uit of het aanbod van Goed Plan overeenstemt met jouw noden en vragen. We lijsten jouw vragen op wat betreft de woonkwaliteit en energieprestatie van jouw huurpand. Daarnaast brengen we de huidige huursituatie in kaart: staat het pand leeg of heb je een huurder? Loopt het goed? Wat is je huidige huurprijs? En die na de werken? Overweeg je te verhuren via een sociaal verhuurkantoor? Wat is je budget om te renoveren? Denk je aan een energielening? Tijdens dit gesprek leggen we de basis voor het verdere traject.


Stap 2

Het plaatsbezoek

Het plaatsbezoek is de volgende stap. Samen bekijken we met jou welke werken noodzakelijk zijn om de minimale woonkwaliteit te garanderen en wat haalbaar is om de energieprestatie van je pand te verhogen.


Stap 3

Het verslag

We bezorgen jou een verslag van het plaatsbezoek binnen 3 weken: de vaststellingen, foto’s, noodzakelijke werken, aanbevelingen … Het verslag is een weergave van het plaatsbezoek. Het bevat dus geen ‘nieuwe’ informatie. Dit verslag wordt de leidraad voor het verdere traject.


Stap 4

Aan de slag!

Afhankelijk van jouw vragen of behoefte, gaat de begeleiding verder. Welke isolatiewaarden moet je hanteren? Heb je hulp nodig bij het aanvragen van premies of de energielening? Zoeken we samen naar een geschikte aannemer? … Wij staan je bij met raad en daad.


© SAAMO