Zijn er voorwaarden om met Goed Plan mee te doen?

  • Je verhuurt een woning of appartement of gaat in de toekomst een woning of appartement verhuren.
  • Goed Plan is er niet voor de woning die je zelf bewoont, tenzij je gaat verhuizen en de woning wil verhuren.
  • Je huurwoning ligt op het grondgebied van de stad Lier. Je hoeft zelf niet in Lier te wonen.
  • Je verhuurt je woning of appartement aan een sociale huurprijs.
  • Je mag meerdere panden verhuren.
  • Je engageert je tot het aanvragen van een conformiteitsattest bij het einde van de werken. Dit attest kan in Lier gratis worden aangevraagd.
  • Je ondertekent de engagementsverklaring.
  • Je huurwoning is ouder dan 30 jaar.

© SAAMO