Vaakgestelde vragen over verhuren in Turnhout

Wanneer is mijn huurwoning kwalitatief in orde om te verhuren?

Vooraleer je een woning verhuurt, ga je best na of de woning voldoet aan de minimale wettelijke kwaliteitsvereisten op het vlak van veiligheid, gezondheid en woningkwaliteit. Zowel de woninghuurwet als de Vlaamse Codex Wonen leggen immers kwaliteitsnormen op voor woningen.

De belangrijkste voorbeelden van deze kwaliteitsnormen zijn:

 • minimale voorzieningen als keuken, toilet, bad of douche, gootsteen en drinkbaar water moeten aanwezig zijn
 • structurele stabiliteit van het gebouw
 • veiligheid van trappen en de aanwezige installaties (gas en elektriciteit, verwarming)
 • indien er geen verwarming is moeten er aansluitingen zijn die een plaatsing door de huurder mogelijk maken
 • geen vochtproblemen
 • mogelijkheid tot verluchting en natuurlijke verlichting
 • vrije toegankelijkheid

De wet zegt dat de verhuurder het gehuurde goed, in alle opzichten, in goede staat van onderhoud aan de huurder moet leveren en tijdens de duur van de overeenkomst in zodanige staat moet onderhouden dat het kan dienen tot het gebruik waartoe het bestemd is.


Wat is een conformiteitsattest en heb ik het nodig om te verhuren?

Elke woning of kamerwoning die je in Vlaanderen verhuurt, moet aan bepaalde minimale kwaliteitsnormen voldoen.

Je moet als eigenaar je huurwoning laten onderzoeken. Als de woning conform de minimale normen is, levert de gemeente een conformiteitsattest af. Het conformiteitsattest is in principe 10 jaar geldig. Het conformiteitsattest is geen verhuurvergunning, maar een officieel document waaruit blijkt dat de woning voldoet aan de woonnormen.

In Turnhout is een conformiteitsattest verplicht, maar het wordt gefaseerd ingevoerd. De gefaseerde invoering van het conformiteitsattest wordt gespreid over 11 jaar.

In de wijk Centrum is de gefaseerde invoering van het conformiteitsattest voor private huurwoningen verplicht uiterlijk tegen 1 januari 2024.

In de wijken stedelijk wonen Oost en stedelijk wonen West is de gefaseerde invoering van het conformiteitsattest voor private huurwoningen verplicht uiterlijk tegen 1 januari 2028.

In de overige wijken (Zuidelijke wijken, Zevendonk & zuiden, Heizijdse Velden en Noorden) is de gefaseerde invoering van het conformiteitsattest voor private huurwoningen verplicht uiterlijk tegen 1 januari 2030.

Het conformiteitsattest in fase 1 is verplicht tegen 1 januari 2024. We raden uiteraard wel aan om zo snel mogelijk, vb. bij een nieuwe inhuring, het conformiteitsattest aan te vragen. Het is immers nuttig te weten dat het verhuren van een niet-conforme woning nu reeds strafbaar is.

Meer info vind je op de website van de stad Turnhout


Tegen wanneer moet mijn woning dubbele beglazing hebben?

Tegen 2020 moeten de ramen van alle woningen (dus ook huurwoningen) minstens dubbel glas hebben. Eigenaars die het meteen beter doen en hoogrendementsglas plaatsen kunnen onder bepaalde voorwaarden een premie krijgen.

Deze regel geldt voor kamers en zelfstandige woningen (= studio, eengezinswoning of appartement). De dubbelglasverplichting geldt enkel voor de leefruimtes, keukens, slaapkamers en badkamers van een woning. Traphallen, inkomhallen en gangen hoeven dus geen dubbel glas te hebben.

Er worden geen uitzonderingen op de norm voorzien. Vanaf 1 januari 2021 zal er wel rekening worden gehouden met de energiescore van de woning, vastgesteld in een energieprestatiecertificaat (EPC). De woning zal aan de dubbelglasnorm voldoen als die energiescore lager ligt dan de grenswaarde die de Vlaamse Regering heeft vastgesteld. Deze grenswaarden zijn:

 • 600 kWh/m² voor een open bebouwing
 • 550 kWh/m² voor een halfopen bebouwing
 • 500 kWh/m² voor een gesloten bebouwing
 • 400 kWh/m² voor een appartement.

Wat als mijn huurwoning niet in orde is?

Is de huurwoning niet in orde, dan kan de huurder aan de vrederechter om herstel of om de ontbinding van de huurovereenkomst vragen.

De huurder kan ook via de dienst huisvesting van de gemeente waar de huurwoning gelegen is kosteloos een procedure ongeschiktheid/onbewoonbaarheid opstarten. Dat is een administratieve procedure waarbij de burgemeester een woning ongeschikt kan verklaren nadat een technicus is langsgekomen om gebreken in de woning vast te stellen. Als je de gebreken niet herstelt, zal je daarvoor beboet worden.

Bij het vaststellen van een ernstig veiligheids- of gezondheidsrisico wordt de woning onbewoonbaar verklaard en moet de bewoning meteen beëindigd worden. Het (verder) verhuren van een ongeschikt of onbewoonbaar verklaarde woning is strafbaar. Je kan gestraft worden met een geldboete tot zelfs een gevangenisstraf.

Meer informatie over het ongeschikt of onbewoonbaar verklaren van een woning


Wat zijn mijn verplichtingen als verhuurder op het vlak van herstellingen en onderhoud?

Voor de hele duur van de overeenkomst moet je de nodige herstellingen uitvoeren, voor zover die niet vallen onder het normale onderhoud, dat ten laste van de huurder is. De wet geeft geen details over de herstelverplichtingen van de huurder, maar geeft enkele (soms verouderde) voorbeelden van herstellingen die de huurder voor zijn rekening moet nemen:

 • haarden en schoorstenen
 • glasbreuk
 • tegels
 • muurbepleistering tot 1 meter hoog
 • sloten en hengsels
 • deuren en vensterramen.

Wat zijn de verplichtingen van mijn huurder op het vlak van herstellingen en onderhoud?

De huurder staat in het algemeen in voor “kleine herstellingen tot onderhoud”. Ook hiervan geeft de wet geen details, maar op het internet vind je indicatieve lijsten van herstellings- en onderhoudswerken voor rekening van de verhuurder of de huurder. Ze zijn niet altijd volledig, maar gebaseerd op de gangbare praktijk bij verhuring van een goed bestemd als hoofdverblijfplaats. Een voorbeeld van zulke lijst vind je in het boekje ZieZo! ... Handig boekje voor huurders.

Een belangrijke uitzondering op de herstelverplichting van de huurder is normale slijtage en overmacht. De huurder moet nooit instaan voor het herstel van zaken die door normale slijtage of overmacht zijn beschadigd.


Tegen wanneer moet mijn huurwoning dakisolatie hebben?

De dakisolatienorm bestaat al sinds 1 januari 2015. Geleidelijk aan weegt het ontbreken van dakisolatie zwaarder door op de globale beoordeling van de woningkwaliteit. Vanaf 2020 kan de afwezigheid van dakisolatie volstaan om je huurwoning ongeschikt te laten verklaren. Dan mag ze ook niet meer verhuurd worden. Je wacht best niet met isoleren omdat je nog slechts tijdelijk maximaal beroep kunt doen op premies en fiscale voordelen.© SAAMO