Over ons

Samenlevingsopbouw ondersteunt mensen in maatschappelijk kwetsbare posities in hun strijd voor een menswaardig bestaan zonder uitsluiting en achterstelling. Samen gaan we voor het realiseren van de toegang tot grondrechten - zoals behoorlijke huisvesting, onderwijs, sociale zekerheid – en structurele beleidsveranderingen. Samenlevingsopbouw draagt bij aan een rechtvaardige en solidaire samenleving.

Lees meer »


© Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie