De pers over Goed Plan in Turnhout

Hulp bij verhuren

Stadsmagazine Turnhout, 10/2019
Een Goed Plan voor huurder en verhuurder

Inspiratieboek Goed Wonen, VVSG/Politeia, 2018Goed Plan stimuleert kwaliteit bij huiseigenaars

Gazet Van Antwerpen en Het Nieuwsblad, 02/2017


© SAAMO