Goed Plan in Lier

Wat is Goed Plan?

Goed Plan is een project om eigenaars van een huurwoning te begeleiden bij allerhande werken. Van kleine werken die al lang blijven liggen tot een grondige renovatie die zich al jaren opdringt. Goed Plan ondersteunt de verhuurder bij de uitvoering van de werken tot de huurwoning voldoet aan de vereisten voor het behalen van een conformiteitsattest. Goed Plan is een initiatief van SAAMO provincie Antwerpen (voorheen Samenlevingsopbouw) in samenwerking met verschillende lokale besturen.

Waarom Goed Plan?

Iedereen weet dat verbouwen niet simpel is. Zelfs een kleine klus is soms al een uitdaging! Vaak schuiven we de werken voor ons uit. Bij Goed Plan weten we dat een verhuurder best wel wat hulp kan gebruiken om de werken aan te pakken. Wat moet er allemaal gebeuren en wat dan eerst? Hoe ziet het kostenplaatje eruit? Wat met de zittende huurder tijdens de werken? Het zijn vragen die Goed Plan samen met de verhuurder wil oplossen. De begeleiding is gratis.

Goed Plan helpt je met

  • oplijsten van mogelijke werken
  • bepalen van prioriteiten
  • opvragen en beoordelen van offertes
  • bekijken van financiering en premies
  • adviesverstrekking bij de werken

Hulp bij verhuren

Stadsmagazine Turnhout, oktober 2019

‘Goed Plan is een project waarmee we verhuurders laten weten dat ze hulp kunnen vragen als ze een pand willen verhuren. Tegelijk maken we de huurmarkt aantrekkelijker, ook voor kwetsbare groepen.’ Aan het woord is Leen Smets, opbouwwerker Energie en Woonkwaliteit bij SAAMO. Na enkele praktijkproeven zijn Leen en haar collega’s klaar om een methodiek te ontwikkelen waarmee ze verhuurders met raad en daad kunnen bijstaan.

‘Tijdens een infovergadering voor verhuurders hoorde ik welke eisen er aan verhuurpanden worden gesteld. Mijn eerste spontane vrees was dat ik een huisjesmelker leek te zijn!’

Ik neem de zorgen van verhuurders over

Leen

B., een van de verhuurders uit het proefproject, herinnert zich dat ze spontaan naar Leen stapte na die vergadering. ‘B. is zeker niet de enige die terugschrikt voor alle voorschriften en regels. Veel mensen willen echt goede en correcte verhuurders zijn maar weten gewoon niet wat er mogelijk en vereist is.’

Dat B. geen huisjesmelker is, heeft Leen haar verzekerd. ‘Er was nog werk aan mijn appartement, dat wel. En daar komt Leen in beeld: zij helpt verhuurders om hun woning te verbeteren daar waar het moet.’

Lees het volledige interview in Stadsmagazine Turnhout »


Goed Plan in Lier is een samenwerkingsverband van volgende partners:

SAAMO Stad Lier Kamp C Vlaamse Overheid

Met steun van:

EnergyMeasures - medegefinancierd door het Horizon 2020-programma van de Europese Unie IGS Versterkt Wonen in Mechelen, Lier en Willebroek

© SAAMO